เปิดให้บริการ วันจันทร์-เสาร์

08.30 – 23.00 น.

ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มสวนอาหารไผ่ไบร์ทแหละ

ทางร้านฯ มีโรงงานน้ำดื่มผลิต แบรนด์ "สวนอาหารไผ่ไบร์ทแหละ" เป็นของตัวเอง


สั่งอาหาร