เปิดให้บริการ วันจันทร์-เสาร์

08.30 – 23.00 น.

ทำเนียบผู้บริหารร้านสวนอาหารไผ่ไบร์ทแหละ —


1. นายธีระเดช ทองดี (เจ้าของธุรกิจ)
2. นางสาววรรฤดี รักปาน (เจ้าของธุรกิจ)
3. เด็กชายศิวกร ทองดี (ผู้บริหารด้านโฆษณา)
4. นายวริทธิ์คม พักมล (ผู้จัดการร้าน-เชฟใหญ่)
5. นางสาวสิดาพร ไซดา (ผู้จัดการทั่วไป)
6. นางสาวนงเยาว์ คำอ่อน (ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ ให้บริการ)
7. นางสาวสมพร ตระหนี่ (ผู้ช่วยเชฟ)
8. นายสมบูรณ์ น้ำเพชร (ผู้ช่วยเชฟ - ไรเดอร์)
9. นางสาวนิติภรณ์ จินดา (พนักงานต้อนรับ)
10. นางสาวธิรารมย์ สมนาค (พนักงานต้อนรับ)

ภาพครอบครัวสวนอาหารไผ่ไบร์ทแหละ ในการก่อตั้งร้าน

สั่งอาหาร