เปิดให้บริการ วันจันทร์-เสาร์

08.30 – 23.00 น.

รูปภาพบรรยากาศโดยรวมของร้าน

สั่งอาหาร