เปิดให้บริการ วันจันทร์-เสาร์

08.30 – 23.00 น.

คอนเซปต์ร้าน —

“จอมยุทธ ย่อมอยู่ในป่า ฉันใด พลายงาม ก็ย่อมอยู่ ในธรรมชาติ ฉันนั้น”


สั่งอาหาร