เปิดให้บริการ วันจันทร์-เสาร์

08.30 – 23.00 น.

ช่องทางชำระค่าบริการทันสมัย

ทางร้านฯ ยังนำความทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยี่ทางออนไลน์ เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย โดยทางท่านลูกค้าสามารถชำระเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าบริการอื่นๆ โดยผ่านแอปพลิเคชั่น โดยสแกนคิวอาร์โค้ด ชำระผ่านบัญชีธนาคารได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยไม่ต้องกังวลพกเงินสด และ เงินทอนให้หนักกระเป๋าอีกต่อไป

สั่งอาหาร