เปิดให้บริการ วันจันทร์-เสาร์

08.30 – 23.00 น.

สวนอาหารไผ่ไบร์ทแหละ เปิดให้บริการ—

วันเวลาเปิด-ปิด


ในช่วงวันเวลาปกติ (ไม่มี พ.ร.ก. ฉุกเฉิน) ร้านเราฯ เปิดให้บริการปกติ
ตั้งแต่วันจันทร์ – วันเสาร์ (หยุดให้บริการทุกวันอาทิตย์)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 23.00 น.

แต่ในช่วงวันเวลา พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ร้านเราฯ เปิดให้บริการ
ให้เป็นตามที่ พ.ร.ก.ฉุกเฉินกำหนดเวลาเปิดปิด


คลิกดูเมนูอาหาร คลิกดูแผนที่มาร้าน คลิกติดต่อเรา
สั่งอาหาร